Varför använder ni Propulse propellrar istället för vanliga aluminium?

HTML tutorial