För att gäddbeståndet skall bevaras är det Catch and Releasefiske som gäller. Skulle man vilja behålla fisk är det strikt en gädda per person och dag som är tillåtet att ta upp för att äta. Tänk också på att fisken då måste vara mellan 40-75cm i enlighet med gällande lag.

Alla som hyr båt på Dragsö Camping & Stugby AB fyller i en kreditkortsfullmakt som infattar betalning vid eventuell smitning vid skada. Denna kreditkortsfullmakt kan delas upp på max två personer och fylls i vid ankomst.
Vid skada på motor som leder till att den blir obrukbar tilldelas en ny båt endast i mån av tillgänglighet. Är alla båtar fullbokade är det inte Dragsö Camping & Stugby AB som ansvarar för att tillhanda en ny båt till kunden under vistelsen om kunden själv förorsakat båtens/motorns obrukbarhet.

Om båttypen som ni bokat skulle vara fullbokad erbjuds man en annan av Dragsös båtar. Denna båt kan då variera i storlek och utförande. Skulle större båt erhållas får kunden betala mellanskillnaden mot vad han/hon betalat för en mindre båt. Erhålls mindre båt pga av att kund skadat större båt återbetalas ej mellanskillnaden till kunden.

Vi kommer att vid själva uthyrningen grundligt gå igenom hur båten fungerar samt hur man beter sig med båt i skärgården för att motverka att skada uppstår. Själva båten är av 6mm aluminium så därför är det motorn som man skall vara extra försiktigt med. Med körtekniken som vi lär ut ska det mycket till om man ska köra emot något med motorn.

Motorerna är ej försäkrade
Motorerna går inte att försäkra för uthyrning åt andra part till ett rimligt pris. Skulle skada på båt och/eller motor uppstå får man stå för den kostnaden själv. Allt efter offert ifrån Marinan. Det finns vissa försäkringsbolag som erbjuder tillägg i din hemförsäkring som täcker denna typ av skada. Se vad ditt försäkringsbolag har att erbjuda dig!

Vid skada av propeller
Vi använder oss uteslutande av Propulse propellrar (komposit/plast) till våra Master 500 båtar. Våra Master 410 båtar har aluminiumpropeller eller Propulse propellrar.
Vid minsta åverkan på propellern eller dess blad ersätter kunden nytt (detta då det uppstår en obalans i propellern vilket skapar ojämn belastning och därmed slitage på växellåda och drev i motorn).
Propulse betalar man per blad och/eller bladfäste. Dessa propellrar är uppbyggda av 4 separata blad och kostar vid byte 275:-/blad. Aluminiumpropeller 1800:- inkl. byte.
Eventuell utryckningskostnad tillkommer.

Vid Bokning
Vid bokning utfärdas i regel bokningsbekräftelse som sändes till gästen via e-post. Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelse/faktura ifrån oss måste detta meddelas. För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 14 dagar efter bokningen gjorts. 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning senare än 30 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift uttages med 80:-

Avbeställningsskydd 2019
Kan erhållas mot avgift om 250:-/fiskepaket som omfattar fler än 3 dagar. Avbokas resan med avbeställningsskydd 30-15 dagar innan ankomst återbetalas beloppet med avdrag för en expeditionsavgift på 250:- plus bokningsavgiften. Avbokas resan 14-1 dagar innan ankomst i samband med akut sjukdom eller olycksfall som styrkes av läkarintyg återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 250:- plus bokningsavgiften. Avbeställningsskyddet gäller fram till klockan 18:00 dagen före ankomst. Gäller ej påbörjad vistelse.

Vid bokning utan avbeställningsskydd 2019
Avbeställes bokningen mer än 30 dagar innan ankomsten återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 250:- plus bokningsavgiften.
Avbeställes bokningen 14-30 dagar före ankomsten måste 50% av totalhyran betalas.
Avbeställes bokningen 14 dagar eller senare måste 100 % av totalhyran betalas.
Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen.
Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning. Sent bokat, ej betalt objekt hålles för kunden, såvitt annat inte avtalats, till klockan 18.00 tillträdesdagen.

Avbokning 2020
Avbeställningsskydd kostar 250:- och gäller vid sjukdom/olycksfall fram till dagen innan ankomst. Återbetalning sker mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för avbeställningsskydd och expeditionsavgift. Avbokning med avbeställningsskydd återbetalas med avdrag om avbokning sker senast 15 dagar innan ankomst utan krav på läkarintyg (avdrag vid onlinebokning 450:- annars 500:-).  Har du inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.

Incheckningstider
Incheckningstiden på campingen för campingtomter, stugor, rum, båt och liknande är tidigast kl. 15.00. Ankomster senare än klockan 18:00 skall meddelas receptionen.

Utcheckningstider
Utcheckningstiden på campingen för campingtomter, stugor, rum, båt och liknande är senast kl. 12.00. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att utta ytterligare dygnsavgift.

Ordningsregler
På campingplatsen tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud (Campingplats).
Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar
Gästen ombesörjer själv det skydd hen anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping key Europe kort gäller särskild försäkring vid olycksfall på campingplatsen.

Betalning
För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäst är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott. För stugor, rum, båtar etc. krävs i regel betalning i förskott.

Parkering
Endast en bil per incheckad plats eller stuga är tillåtet, undantag Luxus stugorna där två bilar är tillåtet. Extra bilar hänvisas till den stora gästparkeringen utanför campingområdet. Gällande gäster med båttrailer: parkering för båttrailer måste bokas i förväg till en tilläggsavgift.

Campingplatsens ansvar
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.
Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.